چرا ما؟

اعتبار و ایمنی : شفافیت و رعایت اصول اخلاقی استراتژی اساسی ما است.

06 بهمن 1399 - 10:36

ما که هستیم؟

موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ یک مجموعه تسهیلگر ایرانی برای تسهیل امور سفرهای درمانی است که با داشتن تخصص و تعهد لازم و در نظر گرفتن اصول اخلاقی در برنا ...

06 بهمن 1399 - 10:35

اطلاعیه‌ها